Habari Mpya

Endelea

Ubao wa Matangazo

Takwimu Muhimu

  • Idadi ya Watu = 68308
  • Idadi ya Shule za Msingi za Serikali = 28
  • Idadi ya Zahanati = 8
  • Idadi za Shule za Sekondari za Serikali = 9
Takwimu Zaidi